Comparable


Typologies


Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,4%
BPolitieke participatie57,9%
CWoonomgeving48,3%
DWonen56,9%
EVeiligheid48,3%
FOnderwijs38,9%
GGezonde leefstijl54,5%
HGezondheidszorg40,3%
IKunst en cultuur45,3%
JEconomische participatie59,1%
AMaatschappelijke participatie48,4%
BPolitieke participatie57,9%
CWoonomgeving48,3%
DWonen56,9%
EVeiligheid48,3%
FOnderwijs38,9%
GGezonde leefstijl54,5%
HGezondheidszorg40,3%
IKunst en cultuur45,3%
JEconomische participatie59,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem82,1%
BWater48,5%
CAfval en grondstoffen45,4%
DEnergie37,2%
ENatuur en landschap49,0%
FExterne veiligheid en hinder88,1%
GLucht37,5%
ABodem82,1%
BWater48,5%
CAfval en grondstoffen45,4%
DEnergie37,2%
ENatuur en landschap49,0%
FExterne veiligheid en hinder88,1%
GLucht37,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,7%
BArbeid55,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,8%
EKennis34,2%
AConcurrentievermogen47,7%
BArbeid55,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,8%
EKennis34,2%