Comparable


Typologies


Borger-Odoorn

Borger-Odoorn

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,2%
BPolitieke participatie45,2%
CWoonomgeving47,2%
DWonen62,4%
EVeiligheid58,2%
FOnderwijs50,6%
GGezonde leefstijl40,0%
HGezondheidszorg40,1%
IKunst en cultuur34,8%
JEconomische participatie46,5%
AMaatschappelijke participatie54,2%
BPolitieke participatie45,2%
CWoonomgeving47,2%
DWonen62,4%
EVeiligheid58,2%
FOnderwijs50,6%
GGezonde leefstijl40,0%
HGezondheidszorg40,1%
IKunst en cultuur34,8%
JEconomische participatie46,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,8%
BWater60,5%
CAfval en grondstoffen59,3%
DEnergie29,6%
ENatuur en landschap27,6%
FExterne veiligheid en hinder91,1%
GLucht43,8%
ABodem71,8%
BWater60,5%
CAfval en grondstoffen59,3%
DEnergie29,6%
ENatuur en landschap27,6%
FExterne veiligheid en hinder91,1%
GLucht43,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,5%
BArbeid49,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,8%
EKennis41,4%
AConcurrentievermogen54,5%
BArbeid49,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,8%
EKennis41,4%