Comparable


Typologies


Cuijk

Cuijk

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,5%
BPolitieke participatie54,1%
CWoonomgeving43,8%
DWonen57,6%
EVeiligheid51,5%
FOnderwijs51,9%
GGezonde leefstijl49,3%
HGezondheidszorg35,9%
IKunst en cultuur35,3%
JEconomische participatie47,9%
AMaatschappelijke participatie59,5%
BPolitieke participatie54,1%
CWoonomgeving43,8%
DWonen57,6%
EVeiligheid51,5%
FOnderwijs51,9%
GGezonde leefstijl49,3%
HGezondheidszorg35,9%
IKunst en cultuur35,3%
JEconomische participatie47,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,8%
BWater39,7%
CAfval en grondstoffen68,1%
DEnergie33,6%
ENatuur en landschap58,5%
FExterne veiligheid en hinder66,6%
GLucht37,0%
ABodem47,8%
BWater39,7%
CAfval en grondstoffen68,1%
DEnergie33,6%
ENatuur en landschap58,5%
FExterne veiligheid en hinder66,6%
GLucht37,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,7%
BArbeid55,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
EKennis49,3%
AConcurrentievermogen59,7%
BArbeid55,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
EKennis49,3%