Comparable


Typologies


Landerd

Landerd

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie66,0%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving54,2%
DWonen41,6%
EVeiligheid57,0%
FOnderwijs50,6%
GGezonde leefstijl42,9%
HGezondheidszorg47,8%
IKunst en cultuur37,7%
JEconomische participatie68,2%
AMaatschappelijke participatie66,0%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving54,2%
DWonen41,6%
EVeiligheid57,0%
FOnderwijs50,6%
GGezonde leefstijl42,9%
HGezondheidszorg47,8%
IKunst en cultuur37,7%
JEconomische participatie68,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,1%
BWater30,2%
CAfval en grondstoffen45,7%
DEnergie33,4%
ENatuur en landschap47,6%
FExterne veiligheid en hinder67,5%
GLucht37,4%
ABodem65,1%
BWater30,2%
CAfval en grondstoffen45,7%
DEnergie33,4%
ENatuur en landschap47,6%
FExterne veiligheid en hinder67,5%
GLucht37,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,0%
BArbeid57,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,1%
EKennis37,3%
AConcurrentievermogen61,0%
BArbeid57,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,1%
EKennis37,3%