Comparable


Typologies


De Wolden

De Wolden

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,7%
BPolitieke participatie53,7%
CWoonomgeving56,9%
DWonen50,4%
EVeiligheid66,6%
FOnderwijs42,6%
GGezonde leefstijl34,8%
HGezondheidszorg49,1%
IKunst en cultuur46,6%
JEconomische participatie67,0%
AMaatschappelijke participatie55,7%
BPolitieke participatie53,7%
CWoonomgeving56,9%
DWonen50,4%
EVeiligheid66,6%
FOnderwijs42,6%
GGezonde leefstijl34,8%
HGezondheidszorg49,1%
IKunst en cultuur46,6%
JEconomische participatie67,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,9%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen50,1%
DEnergie30,0%
ENatuur en landschap32,6%
FExterne veiligheid en hinder78,1%
GLucht38,2%
ABodem77,9%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen50,1%
DEnergie30,0%
ENatuur en landschap32,6%
FExterne veiligheid en hinder78,1%
GLucht38,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,0%
BArbeid57,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,9%
EKennis46,2%
AConcurrentievermogen59,0%
BArbeid57,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,9%
EKennis46,2%