Comparable


Typologies


Noord-Beveland

Noord-Beveland

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,5%
BPolitieke participatie56,3%
CWoonomgeving52,5%
DWonen52,8%
EVeiligheid48,0%
FOnderwijs47,4%
GGezonde leefstijl49,0%
HGezondheidszorg34,2%
IKunst en cultuur35,8%
JEconomische participatie51,4%
AMaatschappelijke participatie52,5%
BPolitieke participatie56,3%
CWoonomgeving52,5%
DWonen52,8%
EVeiligheid48,0%
FOnderwijs47,4%
GGezonde leefstijl49,0%
HGezondheidszorg34,2%
IKunst en cultuur35,8%
JEconomische participatie51,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem86,3%
BWater44,9%
CAfval en grondstoffen35,8%
DEnergie42,3%
ENatuur en landschap44,1%
FExterne veiligheid en hinder89,2%
GLucht38,7%
ABodem86,3%
BWater44,9%
CAfval en grondstoffen35,8%
DEnergie42,3%
ENatuur en landschap44,1%
FExterne veiligheid en hinder89,2%
GLucht38,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid50,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,6%
EKennis26,4%
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid50,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,6%
EKennis26,4%