Comparable


Typologies


Wijdemeren

Wijdemeren

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,2%
BPolitieke participatie57,6%
CWoonomgeving49,8%
DWonen47,2%
EVeiligheid59,3%
FOnderwijs50,9%
GGezonde leefstijl43,1%
HGezondheidszorg50,7%
IKunst en cultuur49,5%
JEconomische participatie64,7%
AMaatschappelijke participatie49,2%
BPolitieke participatie57,6%
CWoonomgeving49,8%
DWonen47,2%
EVeiligheid59,3%
FOnderwijs50,9%
GGezonde leefstijl43,1%
HGezondheidszorg50,7%
IKunst en cultuur49,5%
JEconomische participatie64,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem70,4%
BWater68,9%
CAfval en grondstoffen51,4%
DEnergie38,2%
ENatuur en landschap72,2%
FExterne veiligheid en hinder74,3%
GLucht63,8%
ABodem70,4%
BWater68,9%
CAfval en grondstoffen51,4%
DEnergie38,2%
ENatuur en landschap72,2%
FExterne veiligheid en hinder74,3%
GLucht63,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,6%
BArbeid54,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,7%
EKennis54,3%
AConcurrentievermogen52,6%
BArbeid54,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,7%
EKennis54,3%