Comparable


Typologies


Noordenveld

Noordenveld

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,2%
BPolitieke participatie58,8%
CWoonomgeving65,7%
DWonen65,8%
EVeiligheid65,8%
FOnderwijs58,2%
GGezonde leefstijl40,6%
HGezondheidszorg47,5%
IKunst en cultuur46,9%
JEconomische participatie51,2%
AMaatschappelijke participatie52,2%
BPolitieke participatie58,8%
CWoonomgeving65,7%
DWonen65,8%
EVeiligheid65,8%
FOnderwijs58,2%
GGezonde leefstijl40,6%
HGezondheidszorg47,5%
IKunst en cultuur46,9%
JEconomische participatie51,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,5%
BWater59,9%
CAfval en grondstoffen47,6%
DEnergie31,8%
ENatuur en landschap65,4%
FExterne veiligheid en hinder77,5%
GLucht52,3%
ABodem73,5%
BWater59,9%
CAfval en grondstoffen47,6%
DEnergie31,8%
ENatuur en landschap65,4%
FExterne veiligheid en hinder77,5%
GLucht52,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,2%
BArbeid49,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,7%
EKennis56,2%
AConcurrentievermogen55,2%
BArbeid49,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,7%
EKennis56,2%