Comparable


Typologies


Twenterand

Twenterand

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie65,6%
BPolitieke participatie49,0%
CWoonomgeving66,4%
DWonen57,7%
EVeiligheid59,6%
FOnderwijs52,4%
GGezonde leefstijl32,1%
HGezondheidszorg41,5%
IKunst en cultuur28,3%
JEconomische participatie56,7%
AMaatschappelijke participatie65,6%
BPolitieke participatie49,0%
CWoonomgeving66,4%
DWonen57,7%
EVeiligheid59,6%
FOnderwijs52,4%
GGezonde leefstijl32,1%
HGezondheidszorg41,5%
IKunst en cultuur28,3%
JEconomische participatie56,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,4%
BWater57,9%
CAfval en grondstoffen64,5%
DEnergie32,2%
ENatuur en landschap27,1%
FExterne veiligheid en hinder67,2%
GLucht53,1%
ABodem61,4%
BWater57,9%
CAfval en grondstoffen64,5%
DEnergie32,2%
ENatuur en landschap27,1%
FExterne veiligheid en hinder67,2%
GLucht53,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,5%
BArbeid55,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,2%
EKennis27,1%
AConcurrentievermogen58,5%
BArbeid55,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,2%
EKennis27,1%