Comparable


Typologies


Westerveld

Westerveld

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,4%
BPolitieke participatie53,6%
CWoonomgeving62,3%
DWonen53,3%
EVeiligheid64,7%
FOnderwijs39,8%
GGezonde leefstijl47,2%
HGezondheidszorg36,4%
IKunst en cultuur42,0%
JEconomische participatie55,8%
AMaatschappelijke participatie58,4%
BPolitieke participatie53,6%
CWoonomgeving62,3%
DWonen53,3%
EVeiligheid64,7%
FOnderwijs39,8%
GGezonde leefstijl47,2%
HGezondheidszorg36,4%
IKunst en cultuur42,0%
JEconomische participatie55,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,8%
BWater71,8%
CAfval en grondstoffen50,9%
DEnergie35,2%
ENatuur en landschap70,3%
FExterne veiligheid en hinder86,5%
GLucht42,2%
ABodem73,8%
BWater71,8%
CAfval en grondstoffen50,9%
DEnergie35,2%
ENatuur en landschap70,3%
FExterne veiligheid en hinder86,5%
GLucht42,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,4%
BArbeid51,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
EKennis46,2%
AConcurrentievermogen54,4%
BArbeid51,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
EKennis46,2%