Comparable


Typologies


Sint Anthonis

Sint Anthonis

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie68,4%
BPolitieke participatie58,3%
CWoonomgeving54,9%
DWonen35,1%
EVeiligheid65,8%
FOnderwijs51,2%
GGezonde leefstijl62,4%
HGezondheidszorg55,0%
IKunst en cultuur26,0%
JEconomische participatie71,3%
AMaatschappelijke participatie68,4%
BPolitieke participatie58,3%
CWoonomgeving54,9%
DWonen35,1%
EVeiligheid65,8%
FOnderwijs51,2%
GGezonde leefstijl62,4%
HGezondheidszorg55,0%
IKunst en cultuur26,0%
JEconomische participatie71,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,2%
BWater38,0%
CAfval en grondstoffen65,7%
DEnergie30,7%
ENatuur en landschap37,7%
FExterne veiligheid en hinder77,1%
GLucht35,8%
ABodem67,2%
BWater38,0%
CAfval en grondstoffen65,7%
DEnergie30,7%
ENatuur en landschap37,7%
FExterne veiligheid en hinder77,1%
GLucht35,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,1%
BArbeid59,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,6%
EKennis46,4%
AConcurrentievermogen59,1%
BArbeid59,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,6%
EKennis46,4%