Comparable


Typologies


Cranendonck

Cranendonck

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,7%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving53,2%
DWonen40,8%
EVeiligheid50,1%
FOnderwijs69,0%
GGezonde leefstijl54,7%
HGezondheidszorg45,5%
IKunst en cultuur38,6%
JEconomische participatie61,7%
AMaatschappelijke participatie52,7%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving53,2%
DWonen40,8%
EVeiligheid50,1%
FOnderwijs69,0%
GGezonde leefstijl54,7%
HGezondheidszorg45,5%
IKunst en cultuur38,6%
JEconomische participatie61,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,4%
BWater48,8%
CAfval en grondstoffen63,5%
DEnergie25,5%
ENatuur en landschap49,1%
FExterne veiligheid en hinder69,9%
GLucht40,0%
ABodem44,4%
BWater48,8%
CAfval en grondstoffen63,5%
DEnergie25,5%
ENatuur en landschap49,1%
FExterne veiligheid en hinder69,9%
GLucht40,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen66,2%
BArbeid54,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
EKennis38,9%
AConcurrentievermogen66,2%
BArbeid54,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
EKennis38,9%