Comparable


Typologies


Steenwijkerland

Steenwijkerland

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,0%
BPolitieke participatie49,1%
CWoonomgeving53,1%
DWonen51,4%
EVeiligheid51,4%
FOnderwijs38,1%
GGezonde leefstijl35,3%
HGezondheidszorg45,1%
IKunst en cultuur55,9%
JEconomische participatie46,7%
AMaatschappelijke participatie55,0%
BPolitieke participatie49,1%
CWoonomgeving53,1%
DWonen51,4%
EVeiligheid51,4%
FOnderwijs38,1%
GGezonde leefstijl35,3%
HGezondheidszorg45,1%
IKunst en cultuur55,9%
JEconomische participatie46,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,7%
BWater70,7%
CAfval en grondstoffen73,5%
DEnergie33,2%
ENatuur en landschap61,5%
FExterne veiligheid en hinder83,6%
GLucht48,9%
ABodem80,7%
BWater70,7%
CAfval en grondstoffen73,5%
DEnergie33,2%
ENatuur en landschap61,5%
FExterne veiligheid en hinder83,6%
GLucht48,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,5%
BArbeid55,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,2%
EKennis39,2%
AConcurrentievermogen59,5%
BArbeid55,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,2%
EKennis39,2%