Comparable


Typologies


Moerdijk

Moerdijk

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,3%
BPolitieke participatie40,8%
CWoonomgeving36,3%
DWonen57,8%
EVeiligheid43,8%
FOnderwijs52,7%
GGezonde leefstijl39,1%
HGezondheidszorg39,4%
IKunst en cultuur33,2%
JEconomische participatie58,5%
AMaatschappelijke participatie51,3%
BPolitieke participatie40,8%
CWoonomgeving36,3%
DWonen57,8%
EVeiligheid43,8%
FOnderwijs52,7%
GGezonde leefstijl39,1%
HGezondheidszorg39,4%
IKunst en cultuur33,2%
JEconomische participatie58,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,9%
BWater65,8%
CAfval en grondstoffen45,3%
DEnergie32,9%
ENatuur en landschap21,8%
FExterne veiligheid en hinder46,0%
GLucht28,8%
ABodem59,9%
BWater65,8%
CAfval en grondstoffen45,3%
DEnergie32,9%
ENatuur en landschap21,8%
FExterne veiligheid en hinder46,0%
GLucht28,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,3%
BArbeid62,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
EKennis46,5%
AConcurrentievermogen57,3%
BArbeid62,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
EKennis46,5%