Comparable


Typologies


Echt-Susteren

Echt-Susteren

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,4%
BPolitieke participatie47,1%
CWoonomgeving49,6%
DWonen53,6%
EVeiligheid49,3%
FOnderwijs42,7%
GGezonde leefstijl37,7%
HGezondheidszorg36,1%
IKunst en cultuur31,3%
JEconomische participatie54,8%
AMaatschappelijke participatie41,4%
BPolitieke participatie47,1%
CWoonomgeving49,6%
DWonen53,6%
EVeiligheid49,3%
FOnderwijs42,7%
GGezonde leefstijl37,7%
HGezondheidszorg36,1%
IKunst en cultuur31,3%
JEconomische participatie54,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,8%
BWater60,0%
CAfval en grondstoffen50,7%
DEnergie33,8%
ENatuur en landschap60,9%
FExterne veiligheid en hinder61,8%
GLucht38,0%
ABodem65,8%
BWater60,0%
CAfval en grondstoffen50,7%
DEnergie33,8%
ENatuur en landschap60,9%
FExterne veiligheid en hinder61,8%
GLucht38,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,2%
BArbeid49,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,8%
EKennis54,3%
AConcurrentievermogen58,2%
BArbeid49,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,8%
EKennis54,3%