Comparable


Typologies


Sluis

Sluis

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,8%
BPolitieke participatie46,5%
CWoonomgeving46,3%
DWonen47,8%
EVeiligheid53,4%
FOnderwijs38,5%
GGezonde leefstijl51,2%
HGezondheidszorg42,1%
IKunst en cultuur37,0%
JEconomische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie45,8%
BPolitieke participatie46,5%
CWoonomgeving46,3%
DWonen47,8%
EVeiligheid53,4%
FOnderwijs38,5%
GGezonde leefstijl51,2%
HGezondheidszorg42,1%
IKunst en cultuur37,0%
JEconomische participatie57,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem85,5%
BWater45,1%
CAfval en grondstoffen32,8%
DEnergie35,0%
ENatuur en landschap28,9%
FExterne veiligheid en hinder88,2%
GLucht40,1%
ABodem85,5%
BWater45,1%
CAfval en grondstoffen32,8%
DEnergie35,0%
ENatuur en landschap28,9%
FExterne veiligheid en hinder88,2%
GLucht40,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,5%
BArbeid51,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,7%
EKennis24,7%
AConcurrentievermogen48,5%
BArbeid51,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,7%
EKennis24,7%