Comparable


Typologies


Drimmelen

Drimmelen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,3%
BPolitieke participatie43,0%
CWoonomgeving48,2%
DWonen54,0%
EVeiligheid56,8%
FOnderwijs58,4%
GGezonde leefstijl37,9%
HGezondheidszorg46,7%
IKunst en cultuur47,0%
JEconomische participatie70,5%
AMaatschappelijke participatie50,3%
BPolitieke participatie43,0%
CWoonomgeving48,2%
DWonen54,0%
EVeiligheid56,8%
FOnderwijs58,4%
GGezonde leefstijl37,9%
HGezondheidszorg46,7%
IKunst en cultuur47,0%
JEconomische participatie70,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,5%
BWater64,1%
CAfval en grondstoffen69,3%
DEnergie22,7%
ENatuur en landschap28,7%
FExterne veiligheid en hinder55,2%
GLucht41,8%
ABodem68,5%
BWater64,1%
CAfval en grondstoffen69,3%
DEnergie22,7%
ENatuur en landschap28,7%
FExterne veiligheid en hinder55,2%
GLucht41,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen64,0%
BArbeid57,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
EKennis38,5%
AConcurrentievermogen64,0%
BArbeid57,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
EKennis38,5%