Comparable


Typologies


Bernheze

Bernheze

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,3%
BPolitieke participatie53,1%
CWoonomgeving49,9%
DWonen42,4%
EVeiligheid58,2%
FOnderwijs65,4%
GGezonde leefstijl51,2%
HGezondheidszorg50,1%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie69,2%
AMaatschappelijke participatie58,3%
BPolitieke participatie53,1%
CWoonomgeving49,9%
DWonen42,4%
EVeiligheid58,2%
FOnderwijs65,4%
GGezonde leefstijl51,2%
HGezondheidszorg50,1%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie69,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,5%
BWater44,0%
CAfval en grondstoffen59,1%
DEnergie34,0%
ENatuur en landschap41,8%
FExterne veiligheid en hinder66,6%
GLucht34,9%
ABodem58,5%
BWater44,0%
CAfval en grondstoffen59,1%
DEnergie34,0%
ENatuur en landschap41,8%
FExterne veiligheid en hinder66,6%
GLucht34,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,7%
BArbeid58,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
EKennis34,9%
AConcurrentievermogen62,7%
BArbeid58,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
EKennis34,9%