Comparable


Typologies


Bergeijk

Bergeijk

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,5%
BPolitieke participatie52,1%
CWoonomgeving57,8%
DWonen42,2%
EVeiligheid62,3%
FOnderwijs48,0%
GGezonde leefstijl43,3%
HGezondheidszorg52,7%
IKunst en cultuur47,8%
JEconomische participatie71,3%
AMaatschappelijke participatie60,5%
BPolitieke participatie52,1%
CWoonomgeving57,8%
DWonen42,2%
EVeiligheid62,3%
FOnderwijs48,0%
GGezonde leefstijl43,3%
HGezondheidszorg52,7%
IKunst en cultuur47,8%
JEconomische participatie71,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,9%
BWater72,1%
CAfval en grondstoffen76,6%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap50,4%
FExterne veiligheid en hinder78,6%
GLucht46,9%
ABodem66,9%
BWater72,1%
CAfval en grondstoffen76,6%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap50,4%
FExterne veiligheid en hinder78,6%
GLucht46,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen63,6%
BArbeid59,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,8%
EKennis41,1%
AConcurrentievermogen63,6%
BArbeid59,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,8%
EKennis41,1%