Comparable


Typologies


Bladel

Bladel

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,8%
BPolitieke participatie50,3%
CWoonomgeving61,5%
DWonen48,9%
EVeiligheid58,6%
FOnderwijs61,3%
GGezonde leefstijl47,5%
HGezondheidszorg50,7%
IKunst en cultuur38,5%
JEconomische participatie69,1%
AMaatschappelijke participatie54,8%
BPolitieke participatie50,3%
CWoonomgeving61,5%
DWonen48,9%
EVeiligheid58,6%
FOnderwijs61,3%
GGezonde leefstijl47,5%
HGezondheidszorg50,7%
IKunst en cultuur38,5%
JEconomische participatie69,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,9%
BWater51,4%
CAfval en grondstoffen77,9%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap47,6%
FExterne veiligheid en hinder76,2%
GLucht39,8%
ABodem46,9%
BWater51,4%
CAfval en grondstoffen77,9%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap47,6%
FExterne veiligheid en hinder76,2%
GLucht39,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen65,5%
BArbeid67,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,1%
EKennis50,5%
AConcurrentievermogen65,5%
BArbeid67,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,1%
EKennis50,5%