Comparable


Typologies


Gulpen-Wittem

Gulpen-Wittem

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,0%
BPolitieke participatie49,6%
CWoonomgeving43,7%
DWonen38,1%
EVeiligheid59,0%
FOnderwijs47,6%
GGezonde leefstijl33,3%
HGezondheidszorg36,8%
IKunst en cultuur41,3%
JEconomische participatie60,0%
AMaatschappelijke participatie47,0%
BPolitieke participatie49,6%
CWoonomgeving43,7%
DWonen38,1%
EVeiligheid59,0%
FOnderwijs47,6%
GGezonde leefstijl33,3%
HGezondheidszorg36,8%
IKunst en cultuur41,3%
JEconomische participatie60,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem83,8%
BWater66,8%
CAfval en grondstoffen65,3%
DEnergie24,8%
ENatuur en landschap55,3%
FExterne veiligheid en hinder79,8%
GLucht49,4%
ABodem83,8%
BWater66,8%
CAfval en grondstoffen65,3%
DEnergie24,8%
ENatuur en landschap55,3%
FExterne veiligheid en hinder79,8%
GLucht49,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid46,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
EKennis36,3%
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid46,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
EKennis36,3%