Comparable


Typologies


Tynaarlo

Tynaarlo

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,4%
BPolitieke participatie60,4%
CWoonomgeving66,3%
DWonen58,4%
EVeiligheid57,3%
FOnderwijs65,2%
GGezonde leefstijl43,6%
HGezondheidszorg45,8%
IKunst en cultuur45,0%
JEconomische participatie59,4%
AMaatschappelijke participatie57,4%
BPolitieke participatie60,4%
CWoonomgeving66,3%
DWonen58,4%
EVeiligheid57,3%
FOnderwijs65,2%
GGezonde leefstijl43,6%
HGezondheidszorg45,8%
IKunst en cultuur45,0%
JEconomische participatie59,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem74,3%
BWater59,6%
CAfval en grondstoffen62,4%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap49,7%
FExterne veiligheid en hinder67,5%
GLucht51,8%
ABodem74,3%
BWater59,6%
CAfval en grondstoffen62,4%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap49,7%
FExterne veiligheid en hinder67,5%
GLucht51,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid51,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,6%
EKennis50,4%
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid51,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,6%
EKennis50,4%