Comparable


Typologies


Overbetuwe

Overbetuwe

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,4%
BPolitieke participatie52,4%
CWoonomgeving50,5%
DWonen51,5%
EVeiligheid59,2%
FOnderwijs59,2%
GGezonde leefstijl42,1%
HGezondheidszorg53,9%
IKunst en cultuur32,3%
JEconomische participatie59,3%
AMaatschappelijke participatie62,4%
BPolitieke participatie52,4%
CWoonomgeving50,5%
DWonen51,5%
EVeiligheid59,2%
FOnderwijs59,2%
GGezonde leefstijl42,1%
HGezondheidszorg53,9%
IKunst en cultuur32,3%
JEconomische participatie59,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,1%
BWater63,8%
CAfval en grondstoffen43,8%
DEnergie35,8%
ENatuur en landschap28,9%
FExterne veiligheid en hinder59,9%
GLucht34,8%
ABodem54,1%
BWater63,8%
CAfval en grondstoffen43,8%
DEnergie35,8%
ENatuur en landschap28,9%
FExterne veiligheid en hinder59,9%
GLucht34,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,3%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,7%
EKennis50,6%
AConcurrentievermogen60,3%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,7%
EKennis50,6%