Comparable


Typologies


Hof van Twente

Hof van Twente

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie65,5%
BPolitieke participatie50,6%
CWoonomgeving65,6%
DWonen53,4%
EVeiligheid65,9%
FOnderwijs67,0%
GGezonde leefstijl42,9%
HGezondheidszorg42,6%
IKunst en cultuur48,1%
JEconomische participatie59,4%
AMaatschappelijke participatie65,5%
BPolitieke participatie50,6%
CWoonomgeving65,6%
DWonen53,4%
EVeiligheid65,9%
FOnderwijs67,0%
GGezonde leefstijl42,9%
HGezondheidszorg42,6%
IKunst en cultuur48,1%
JEconomische participatie59,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,7%
BWater69,2%
CAfval en grondstoffen73,2%
DEnergie29,0%
ENatuur en landschap46,8%
FExterne veiligheid en hinder75,1%
GLucht37,3%
ABodem66,7%
BWater69,2%
CAfval en grondstoffen73,2%
DEnergie29,0%
ENatuur en landschap46,8%
FExterne veiligheid en hinder75,1%
GLucht37,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,1%
BArbeid57,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,2%
EKennis55,1%
AConcurrentievermogen54,1%
BArbeid57,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,2%
EKennis55,1%