Comparable


Typologies


Neder-Betuwe

Neder-Betuwe

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,3%
BPolitieke participatie54,5%
CWoonomgeving49,4%
DWonen57,1%
EVeiligheid57,6%
FOnderwijs49,3%
GGezonde leefstijl29,9%
HGezondheidszorg49,1%
IKunst en cultuur28,0%
JEconomische participatie64,8%
AMaatschappelijke participatie51,3%
BPolitieke participatie54,5%
CWoonomgeving49,4%
DWonen57,1%
EVeiligheid57,6%
FOnderwijs49,3%
GGezonde leefstijl29,9%
HGezondheidszorg49,1%
IKunst en cultuur28,0%
JEconomische participatie64,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,5%
BWater50,0%
CAfval en grondstoffen64,4%
DEnergie33,5%
ENatuur en landschap30,2%
FExterne veiligheid en hinder70,0%
GLucht33,0%
ABodem53,5%
BWater50,0%
CAfval en grondstoffen64,4%
DEnergie33,5%
ENatuur en landschap30,2%
FExterne veiligheid en hinder70,0%
GLucht33,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen64,5%
BArbeid63,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,9%
EKennis33,8%
AConcurrentievermogen64,5%
BArbeid63,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,9%
EKennis33,8%