Comparable


Typologies


Rijssen-Holten

Rijssen-Holten

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie69,6%
BPolitieke participatie56,7%
CWoonomgeving68,5%
DWonen53,8%
EVeiligheid64,9%
FOnderwijs65,5%
GGezonde leefstijl44,2%
HGezondheidszorg53,9%
IKunst en cultuur38,1%
JEconomische participatie67,5%
AMaatschappelijke participatie69,6%
BPolitieke participatie56,7%
CWoonomgeving68,5%
DWonen53,8%
EVeiligheid64,9%
FOnderwijs65,5%
GGezonde leefstijl44,2%
HGezondheidszorg53,9%
IKunst en cultuur38,1%
JEconomische participatie67,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,3%
BWater55,5%
CAfval en grondstoffen53,1%
DEnergie41,3%
ENatuur en landschap40,2%
FExterne veiligheid en hinder67,1%
GLucht39,9%
ABodem56,3%
BWater55,5%
CAfval en grondstoffen53,1%
DEnergie41,3%
ENatuur en landschap40,2%
FExterne veiligheid en hinder67,1%
GLucht39,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,2%
BArbeid64,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
EKennis39,1%
AConcurrentievermogen53,2%
BArbeid64,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
EKennis39,1%