Comparable


Typologies


Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,5%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving64,0%
DWonen65,1%
EVeiligheid49,0%
FOnderwijs49,1%
GGezonde leefstijl48,7%
HGezondheidszorg44,4%
IKunst en cultuur53,6%
JEconomische participatie48,0%
AMaatschappelijke participatie49,5%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving64,0%
DWonen65,1%
EVeiligheid49,0%
FOnderwijs49,1%
GGezonde leefstijl48,7%
HGezondheidszorg44,4%
IKunst en cultuur53,6%
JEconomische participatie48,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem32,7%
BWater52,6%
CAfval en grondstoffen50,0%
DEnergie34,8%
ENatuur en landschap50,9%
FExterne veiligheid en hinder55,0%
GLucht59,7%
ABodem32,7%
BWater52,6%
CAfval en grondstoffen50,0%
DEnergie34,8%
ENatuur en landschap50,9%
FExterne veiligheid en hinder55,0%
GLucht59,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,8%
BArbeid53,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,4%
EKennis54,3%
AConcurrentievermogen62,8%
BArbeid53,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,4%
EKennis54,3%