Comparable


Typologies


Olst-Wijhe

Olst-Wijhe

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,4%
BPolitieke participatie57,3%
CWoonomgeving46,9%
DWonen56,7%
EVeiligheid60,8%
FOnderwijs50,9%
GGezonde leefstijl33,8%
HGezondheidszorg43,3%
IKunst en cultuur40,3%
JEconomische participatie60,0%
AMaatschappelijke participatie60,4%
BPolitieke participatie57,3%
CWoonomgeving46,9%
DWonen56,7%
EVeiligheid60,8%
FOnderwijs50,9%
GGezonde leefstijl33,8%
HGezondheidszorg43,3%
IKunst en cultuur40,3%
JEconomische participatie60,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,6%
BWater58,7%
CAfval en grondstoffen73,2%
DEnergie30,3%
ENatuur en landschap23,4%
FExterne veiligheid en hinder81,1%
GLucht44,6%
ABodem79,6%
BWater58,7%
CAfval en grondstoffen73,2%
DEnergie30,3%
ENatuur en landschap23,4%
FExterne veiligheid en hinder81,1%
GLucht44,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,9%
BArbeid57,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,1%
EKennis42,3%
AConcurrentievermogen55,9%
BArbeid57,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,1%
EKennis42,3%