Comparable


Typologies


Dinkelland

Dinkelland

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie69,1%
BPolitieke participatie51,0%
CWoonomgeving66,0%
DWonen47,8%
EVeiligheid67,6%
FOnderwijs67,5%
GGezonde leefstijl38,3%
HGezondheidszorg56,7%
IKunst en cultuur38,7%
JEconomische participatie68,9%
AMaatschappelijke participatie69,1%
BPolitieke participatie51,0%
CWoonomgeving66,0%
DWonen47,8%
EVeiligheid67,6%
FOnderwijs67,5%
GGezonde leefstijl38,3%
HGezondheidszorg56,7%
IKunst en cultuur38,7%
JEconomische participatie68,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,5%
BWater45,6%
CAfval en grondstoffen75,6%
DEnergie31,1%
ENatuur en landschap52,4%
FExterne veiligheid en hinder80,6%
GLucht42,7%
ABodem69,5%
BWater45,6%
CAfval en grondstoffen75,6%
DEnergie31,1%
ENatuur en landschap52,4%
FExterne veiligheid en hinder80,6%
GLucht42,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,9%
BArbeid62,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,4%
EKennis38,0%
AConcurrentievermogen54,9%
BArbeid62,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,4%
EKennis38,0%