Comparable


Typologies


Westland

Westland

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,9%
BPolitieke participatie50,5%
CWoonomgeving65,0%
DWonen50,6%
EVeiligheid52,0%
FOnderwijs62,4%
GGezonde leefstijl40,3%
HGezondheidszorg63,3%
IKunst en cultuur36,1%
JEconomische participatie61,7%
AMaatschappelijke participatie52,9%
BPolitieke participatie50,5%
CWoonomgeving65,0%
DWonen50,6%
EVeiligheid52,0%
FOnderwijs62,4%
GGezonde leefstijl40,3%
HGezondheidszorg63,3%
IKunst en cultuur36,1%
JEconomische participatie61,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,6%
BWater61,3%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie30,7%
ENatuur en landschap22,1%
FExterne veiligheid en hinder43,0%
GLucht50,2%
ABodem53,6%
BWater61,3%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie30,7%
ENatuur en landschap22,1%
FExterne veiligheid en hinder43,0%
GLucht50,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen64,2%
BArbeid65,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,0%
EKennis46,1%
AConcurrentievermogen64,2%
BArbeid65,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,0%
EKennis46,1%