Comparable


Typologies


Midden-Delfland

Midden-Delfland

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,7%
BPolitieke participatie62,1%
CWoonomgeving54,7%
DWonen48,1%
EVeiligheid59,9%
FOnderwijs72,5%
GGezonde leefstijl58,1%
HGezondheidszorg68,2%
IKunst en cultuur55,6%
JEconomische participatie75,0%
AMaatschappelijke participatie59,7%
BPolitieke participatie62,1%
CWoonomgeving54,7%
DWonen48,1%
EVeiligheid59,9%
FOnderwijs72,5%
GGezonde leefstijl58,1%
HGezondheidszorg68,2%
IKunst en cultuur55,6%
JEconomische participatie75,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,6%
BWater65,3%
CAfval en grondstoffen57,1%
DEnergie28,2%
ENatuur en landschap47,9%
FExterne veiligheid en hinder48,4%
GLucht40,1%
ABodem62,6%
BWater65,3%
CAfval en grondstoffen57,1%
DEnergie28,2%
ENatuur en landschap47,9%
FExterne veiligheid en hinder48,4%
GLucht40,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen66,2%
BArbeid62,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden74,1%
EKennis41,8%
AConcurrentievermogen66,2%
BArbeid62,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden74,1%
EKennis41,8%