Comparable


Typologies


Berkelland

Berkelland

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie64,4%
BPolitieke participatie49,0%
CWoonomgeving70,4%
DWonen54,7%
EVeiligheid58,2%
FOnderwijs66,4%
GGezonde leefstijl47,4%
HGezondheidszorg49,9%
IKunst en cultuur51,9%
JEconomische participatie60,6%
AMaatschappelijke participatie64,4%
BPolitieke participatie49,0%
CWoonomgeving70,4%
DWonen54,7%
EVeiligheid58,2%
FOnderwijs66,4%
GGezonde leefstijl47,4%
HGezondheidszorg49,9%
IKunst en cultuur51,9%
JEconomische participatie60,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,4%
BWater73,7%
CAfval en grondstoffen44,9%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap33,1%
FExterne veiligheid en hinder83,1%
GLucht42,3%
ABodem61,4%
BWater73,7%
CAfval en grondstoffen44,9%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap33,1%
FExterne veiligheid en hinder83,1%
GLucht42,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid52,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,7%
EKennis50,7%
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid52,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,7%
EKennis50,7%