Comparable


Typologies


Bronckhorst

Bronckhorst

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie63,8%
BPolitieke participatie49,1%
CWoonomgeving58,4%
DWonen43,9%
EVeiligheid67,7%
FOnderwijs57,9%
GGezonde leefstijl49,3%
HGezondheidszorg43,7%
IKunst en cultuur50,8%
JEconomische participatie66,1%
AMaatschappelijke participatie63,8%
BPolitieke participatie49,1%
CWoonomgeving58,4%
DWonen43,9%
EVeiligheid67,7%
FOnderwijs57,9%
GGezonde leefstijl49,3%
HGezondheidszorg43,7%
IKunst en cultuur50,8%
JEconomische participatie66,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,2%
BWater72,5%
CAfval en grondstoffen74,5%
DEnergie21,9%
ENatuur en landschap36,5%
FExterne veiligheid en hinder86,3%
GLucht37,6%
ABodem68,2%
BWater72,5%
CAfval en grondstoffen74,5%
DEnergie21,9%
ENatuur en landschap36,5%
FExterne veiligheid en hinder86,3%
GLucht37,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,1%
BArbeid55,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
EKennis36,7%
AConcurrentievermogen52,1%
BArbeid55,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
EKennis36,7%