Comparable


Typologies


Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,5%
BPolitieke participatie43,7%
CWoonomgeving43,7%
DWonen58,9%
EVeiligheid36,3%
FOnderwijs52,9%
GGezonde leefstijl34,5%
HGezondheidszorg35,6%
IKunst en cultuur43,2%
JEconomische participatie32,9%
AMaatschappelijke participatie42,5%
BPolitieke participatie43,7%
CWoonomgeving43,7%
DWonen58,9%
EVeiligheid36,3%
FOnderwijs52,9%
GGezonde leefstijl34,5%
HGezondheidszorg35,6%
IKunst en cultuur43,2%
JEconomische participatie32,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem42,8%
BWater43,6%
CAfval en grondstoffen62,4%
DEnergie33,7%
ENatuur en landschap27,0%
FExterne veiligheid en hinder35,0%
GLucht33,1%
ABodem42,8%
BWater43,6%
CAfval en grondstoffen62,4%
DEnergie33,7%
ENatuur en landschap27,0%
FExterne veiligheid en hinder35,0%
GLucht33,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,0%
BArbeid52,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
EKennis62,9%
AConcurrentievermogen55,0%
BArbeid52,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
EKennis62,9%