Comparable


Typologies


Kaag en Braassem

Kaag en Braassem

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,0%
BPolitieke participatie58,6%
CWoonomgeving47,8%
DWonen51,7%
EVeiligheid55,5%
FOnderwijs55,2%
GGezonde leefstijl33,2%
HGezondheidszorg60,5%
IKunst en cultuur38,2%
JEconomische participatie68,4%
AMaatschappelijke participatie60,0%
BPolitieke participatie58,6%
CWoonomgeving47,8%
DWonen51,7%
EVeiligheid55,5%
FOnderwijs55,2%
GGezonde leefstijl33,2%
HGezondheidszorg60,5%
IKunst en cultuur38,2%
JEconomische participatie68,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,5%
BWater65,5%
CAfval en grondstoffen61,1%
DEnergie26,0%
ENatuur en landschap26,4%
FExterne veiligheid en hinder49,3%
GLucht39,1%
ABodem66,5%
BWater65,5%
CAfval en grondstoffen61,1%
DEnergie26,0%
ENatuur en landschap26,4%
FExterne veiligheid en hinder49,3%
GLucht39,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,1%
BArbeid60,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,8%
EKennis38,3%
AConcurrentievermogen52,1%
BArbeid60,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,8%
EKennis38,3%