Comparable


Typologies


Dantumadiel

Dantumadiel

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,5%
BPolitieke participatie45,6%
CWoonomgeving68,4%
DWonen58,1%
EVeiligheid61,3%
FOnderwijs48,6%
GGezonde leefstijl30,2%
HGezondheidszorg42,0%
IKunst en cultuur25,1%
JEconomische participatie41,5%
AMaatschappelijke participatie57,5%
BPolitieke participatie45,6%
CWoonomgeving68,4%
DWonen58,1%
EVeiligheid61,3%
FOnderwijs48,6%
GGezonde leefstijl30,2%
HGezondheidszorg42,0%
IKunst en cultuur25,1%
JEconomische participatie41,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,7%
BWater60,2%
CAfval en grondstoffen45,2%
DEnergie39,3%
ENatuur en landschap24,0%
FExterne veiligheid en hinder90,8%
GLucht52,7%
ABodem79,7%
BWater60,2%
CAfval en grondstoffen45,2%
DEnergie39,3%
ENatuur en landschap24,0%
FExterne veiligheid en hinder90,8%
GLucht52,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid52,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,9%
EKennis23,1%
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid52,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,9%
EKennis23,1%