Comparable


Typologies


Zuidplas

Zuidplas

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,4%
BPolitieke participatie48,7%
CWoonomgeving44,6%
DWonen60,5%
EVeiligheid47,6%
FOnderwijs51,1%
GGezonde leefstijl41,9%
HGezondheidszorg62,8%
IKunst en cultuur32,0%
JEconomische participatie62,2%
AMaatschappelijke participatie42,4%
BPolitieke participatie48,7%
CWoonomgeving44,6%
DWonen60,5%
EVeiligheid47,6%
FOnderwijs51,1%
GGezonde leefstijl41,9%
HGezondheidszorg62,8%
IKunst en cultuur32,0%
JEconomische participatie62,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,0%
BWater50,4%
CAfval en grondstoffen50,9%
DEnergie26,7%
ENatuur en landschap23,8%
FExterne veiligheid en hinder44,5%
GLucht49,4%
ABodem57,0%
BWater50,4%
CAfval en grondstoffen50,9%
DEnergie26,7%
ENatuur en landschap23,8%
FExterne veiligheid en hinder44,5%
GLucht49,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,1%
BArbeid59,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,1%
EKennis45,6%
AConcurrentievermogen62,1%
BArbeid59,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,1%
EKennis45,6%