Comparable


Typologies


Peel en Maas

Peel en Maas

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,7%
BPolitieke participatie38,9%
CWoonomgeving66,7%
DWonen49,8%
EVeiligheid61,1%
FOnderwijs58,3%
GGezonde leefstijl50,0%
HGezondheidszorg48,6%
IKunst en cultuur34,0%
JEconomische participatie67,2%
AMaatschappelijke participatie56,7%
BPolitieke participatie38,9%
CWoonomgeving66,7%
DWonen49,8%
EVeiligheid61,1%
FOnderwijs58,3%
GGezonde leefstijl50,0%
HGezondheidszorg48,6%
IKunst en cultuur34,0%
JEconomische participatie67,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,8%
BWater59,6%
CAfval en grondstoffen54,4%
DEnergie23,0%
ENatuur en landschap45,9%
FExterne veiligheid en hinder63,4%
GLucht34,1%
ABodem55,8%
BWater59,6%
CAfval en grondstoffen54,4%
DEnergie23,0%
ENatuur en landschap45,9%
FExterne veiligheid en hinder63,4%
GLucht34,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,3%
BArbeid58,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,2%
EKennis33,5%
AConcurrentievermogen60,3%
BArbeid58,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,2%
EKennis33,5%