Comparable


Typologies


Oldambt

Oldambt

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,3%
BPolitieke participatie38,4%
CWoonomgeving47,3%
DWonen55,4%
EVeiligheid45,4%
FOnderwijs46,0%
GGezonde leefstijl36,3%
HGezondheidszorg27,1%
IKunst en cultuur44,8%
JEconomische participatie30,4%
AMaatschappelijke participatie37,3%
BPolitieke participatie38,4%
CWoonomgeving47,3%
DWonen55,4%
EVeiligheid45,4%
FOnderwijs46,0%
GGezonde leefstijl36,3%
HGezondheidszorg27,1%
IKunst en cultuur44,8%
JEconomische participatie30,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,5%
BWater56,4%
CAfval en grondstoffen48,4%
DEnergie23,7%
ENatuur en landschap22,6%
FExterne veiligheid en hinder67,3%
GLucht40,7%
ABodem61,5%
BWater56,4%
CAfval en grondstoffen48,4%
DEnergie23,7%
ENatuur en landschap22,6%
FExterne veiligheid en hinder67,3%
GLucht40,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,0%
EKennis43,5%
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,0%
EKennis43,5%