Comparable


Typologies


Zwartewaterland

Zwartewaterland

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,6%
BPolitieke participatie55,1%
CWoonomgeving61,9%
DWonen58,4%
EVeiligheid67,8%
FOnderwijs49,5%
GGezonde leefstijl28,2%
HGezondheidszorg63,0%
IKunst en cultuur32,2%
JEconomische participatie64,8%
AMaatschappelijke participatie58,6%
BPolitieke participatie55,1%
CWoonomgeving61,9%
DWonen58,4%
EVeiligheid67,8%
FOnderwijs49,5%
GGezonde leefstijl28,2%
HGezondheidszorg63,0%
IKunst en cultuur32,2%
JEconomische participatie64,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,0%
BWater66,4%
CAfval en grondstoffen82,9%
DEnergie26,2%
ENatuur en landschap26,7%
FExterne veiligheid en hinder77,2%
GLucht45,1%
ABodem65,0%
BWater66,4%
CAfval en grondstoffen82,9%
DEnergie26,2%
ENatuur en landschap26,7%
FExterne veiligheid en hinder77,2%
GLucht45,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,3%
BArbeid65,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,4%
EKennis31,3%
AConcurrentievermogen61,3%
BArbeid65,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,4%
EKennis31,3%