Comparable


Typologies


Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,6%
BPolitieke participatie44,5%
CWoonomgeving46,2%
DWonen58,1%
EVeiligheid48,9%
FOnderwijs43,9%
GGezonde leefstijl43,1%
HGezondheidszorg47,9%
IKunst en cultuur51,2%
JEconomische participatie38,9%
AMaatschappelijke participatie56,6%
BPolitieke participatie44,5%
CWoonomgeving46,2%
DWonen58,1%
EVeiligheid48,9%
FOnderwijs43,9%
GGezonde leefstijl43,1%
HGezondheidszorg47,9%
IKunst en cultuur51,2%
JEconomische participatie38,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,3%
BWater66,1%
CAfval en grondstoffen45,0%
DEnergie37,1%
ENatuur en landschap21,8%
FExterne veiligheid en hinder77,0%
GLucht42,7%
ABodem79,3%
BWater66,1%
CAfval en grondstoffen45,0%
DEnergie37,1%
ENatuur en landschap21,8%
FExterne veiligheid en hinder77,0%
GLucht42,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,3%
BArbeid58,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,1%
EKennis33,0%
AConcurrentievermogen52,3%
BArbeid58,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,1%
EKennis33,0%