Comparable


Typologies


Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,1%
BPolitieke participatie54,8%
CWoonomgeving47,9%
DWonen51,9%
EVeiligheid47,9%
FOnderwijs44,3%
GGezonde leefstijl54,7%
HGezondheidszorg61,8%
IKunst en cultuur33,6%
JEconomische participatie68,0%
AMaatschappelijke participatie56,1%
BPolitieke participatie54,8%
CWoonomgeving47,9%
DWonen51,9%
EVeiligheid47,9%
FOnderwijs44,3%
GGezonde leefstijl54,7%
HGezondheidszorg61,8%
IKunst en cultuur33,6%
JEconomische participatie68,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,7%
BWater63,6%
CAfval en grondstoffen55,0%
DEnergie36,6%
ENatuur en landschap50,1%
FExterne veiligheid en hinder54,3%
GLucht38,8%
ABodem53,7%
BWater63,6%
CAfval en grondstoffen55,0%
DEnergie36,6%
ENatuur en landschap50,1%
FExterne veiligheid en hinder54,3%
GLucht38,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,7%
BArbeid61,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,0%
EKennis59,5%
AConcurrentievermogen49,7%
BArbeid61,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,0%
EKennis59,5%