Comparable


Typologies


Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,9%
BPolitieke participatie48,2%
CWoonomgeving52,1%
DWonen43,3%
EVeiligheid58,8%
FOnderwijs47,8%
GGezonde leefstijl39,0%
HGezondheidszorg46,5%
IKunst en cultuur39,4%
JEconomische participatie69,0%
AMaatschappelijke participatie44,9%
BPolitieke participatie48,2%
CWoonomgeving52,1%
DWonen43,3%
EVeiligheid58,8%
FOnderwijs47,8%
GGezonde leefstijl39,0%
HGezondheidszorg46,5%
IKunst en cultuur39,4%
JEconomische participatie69,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,9%
BWater61,9%
CAfval en grondstoffen55,1%
DEnergie23,4%
ENatuur en landschap46,5%
FExterne veiligheid en hinder71,3%
GLucht53,6%
ABodem77,9%
BWater61,9%
CAfval en grondstoffen55,1%
DEnergie23,4%
ENatuur en landschap46,5%
FExterne veiligheid en hinder71,3%
GLucht53,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,0%
BArbeid53,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
EKennis57,6%
AConcurrentievermogen55,0%
BArbeid53,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
EKennis57,6%