Comparable


Typologies


Hollands Kroon

Hollands Kroon

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,4%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving39,2%
DWonen50,4%
EVeiligheid59,6%
FOnderwijs36,8%
GGezonde leefstijl47,6%
HGezondheidszorg57,8%
IKunst en cultuur20,6%
JEconomische participatie61,5%
AMaatschappelijke participatie56,4%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving39,2%
DWonen50,4%
EVeiligheid59,6%
FOnderwijs36,8%
GGezonde leefstijl47,6%
HGezondheidszorg57,8%
IKunst en cultuur20,6%
JEconomische participatie61,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,7%
BWater51,8%
CAfval en grondstoffen51,9%
DEnergie33,2%
ENatuur en landschap21,8%
FExterne veiligheid en hinder67,0%
GLucht40,8%
ABodem80,7%
BWater51,8%
CAfval en grondstoffen51,9%
DEnergie33,2%
ENatuur en landschap21,8%
FExterne veiligheid en hinder67,0%
GLucht40,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,7%
BArbeid57,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden73,5%
EKennis40,3%
AConcurrentievermogen55,7%
BArbeid57,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden73,5%
EKennis40,3%