Comparable


Typologies


Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,0%
BPolitieke participatie59,2%
CWoonomgeving49,7%
DWonen57,7%
EVeiligheid38,3%
FOnderwijs55,5%
GGezonde leefstijl40,9%
HGezondheidszorg50,7%
IKunst en cultuur57,8%
JEconomische participatie39,7%
AMaatschappelijke participatie44,0%
BPolitieke participatie59,2%
CWoonomgeving49,7%
DWonen57,7%
EVeiligheid38,3%
FOnderwijs55,5%
GGezonde leefstijl40,9%
HGezondheidszorg50,7%
IKunst en cultuur57,8%
JEconomische participatie39,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,3%
BWater53,8%
CAfval en grondstoffen44,9%
DEnergie40,4%
ENatuur en landschap57,5%
FExterne veiligheid en hinder43,2%
GLucht61,2%
ABodem50,3%
BWater53,8%
CAfval en grondstoffen44,9%
DEnergie40,4%
ENatuur en landschap57,5%
FExterne veiligheid en hinder43,2%
GLucht61,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,8%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,7%
EKennis51,7%
AConcurrentievermogen58,8%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,7%
EKennis51,7%