Comparable


Typologies


Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,9%
BPolitieke participatie54,7%
CWoonomgeving61,9%
DWonen49,9%
EVeiligheid64,6%
FOnderwijs57,9%
GGezonde leefstijl47,3%
HGezondheidszorg65,1%
IKunst en cultuur34,1%
JEconomische participatie71,3%
AMaatschappelijke participatie53,9%
BPolitieke participatie54,7%
CWoonomgeving61,9%
DWonen49,9%
EVeiligheid64,6%
FOnderwijs57,9%
GGezonde leefstijl47,3%
HGezondheidszorg65,1%
IKunst en cultuur34,1%
JEconomische participatie71,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,7%
BWater64,7%
CAfval en grondstoffen54,8%
DEnergie32,6%
ENatuur en landschap47,1%
FExterne veiligheid en hinder49,0%
GLucht57,6%
ABodem48,7%
BWater64,7%
CAfval en grondstoffen54,8%
DEnergie32,6%
ENatuur en landschap47,1%
FExterne veiligheid en hinder49,0%
GLucht57,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,4%
BArbeid61,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
EKennis51,6%
AConcurrentievermogen58,4%
BArbeid61,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
EKennis51,6%