Comparable


Typologies


Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,7%
BPolitieke participatie55,4%
CWoonomgeving42,4%
DWonen59,9%
EVeiligheid60,6%
FOnderwijs58,5%
GGezonde leefstijl42,3%
HGezondheidszorg54,8%
IKunst en cultuur42,6%
JEconomische participatie63,7%
AMaatschappelijke participatie55,7%
BPolitieke participatie55,4%
CWoonomgeving42,4%
DWonen59,9%
EVeiligheid60,6%
FOnderwijs58,5%
GGezonde leefstijl42,3%
HGezondheidszorg54,8%
IKunst en cultuur42,6%
JEconomische participatie63,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,5%
BWater60,2%
CAfval en grondstoffen59,1%
DEnergie37,2%
ENatuur en landschap70,9%
FExterne veiligheid en hinder77,7%
GLucht43,3%
ABodem51,5%
BWater60,2%
CAfval en grondstoffen59,1%
DEnergie37,2%
ENatuur en landschap70,9%
FExterne veiligheid en hinder77,7%
GLucht43,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,1%
BArbeid59,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,4%
EKennis37,3%
AConcurrentievermogen51,1%
BArbeid59,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,4%
EKennis37,3%