Comparable


Typologies


De Fryske Marren

De Fryske Marren

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,9%
BPolitieke participatie47,7%
CWoonomgeving66,9%
DWonen65,7%
EVeiligheid60,4%
FOnderwijs56,0%
GGezonde leefstijl37,3%
HGezondheidszorg51,9%
IKunst en cultuur42,7%
JEconomische participatie52,9%
AMaatschappelijke participatie55,9%
BPolitieke participatie47,7%
CWoonomgeving66,9%
DWonen65,7%
EVeiligheid60,4%
FOnderwijs56,0%
GGezonde leefstijl37,3%
HGezondheidszorg51,9%
IKunst en cultuur42,7%
JEconomische participatie52,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,1%
BWater67,9%
CAfval en grondstoffen45,9%
DEnergie29,3%
ENatuur en landschap22,2%
FExterne veiligheid en hinder82,1%
GLucht38,3%
ABodem80,1%
BWater67,9%
CAfval en grondstoffen45,9%
DEnergie29,3%
ENatuur en landschap22,2%
FExterne veiligheid en hinder82,1%
GLucht38,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,3%
BArbeid56,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,5%
EKennis44,4%
AConcurrentievermogen51,3%
BArbeid56,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,5%
EKennis44,4%