Comparable


Typologies


Gooise Meren

Gooise Meren

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,0%
BPolitieke participatie59,3%
CWoonomgeving52,9%
DWonen53,1%
EVeiligheid46,7%
FOnderwijs66,6%
GGezonde leefstijl47,7%
HGezondheidszorg58,1%
IKunst en cultuur64,2%
JEconomische participatie51,8%
AMaatschappelijke participatie48,0%
BPolitieke participatie59,3%
CWoonomgeving52,9%
DWonen53,1%
EVeiligheid46,7%
FOnderwijs66,6%
GGezonde leefstijl47,7%
HGezondheidszorg58,1%
IKunst en cultuur64,2%
JEconomische participatie51,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,3%
BWater79,8%
CAfval en grondstoffen51,4%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap76,1%
FExterne veiligheid en hinder59,3%
GLucht51,3%
ABodem45,3%
BWater79,8%
CAfval en grondstoffen51,4%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap76,1%
FExterne veiligheid en hinder59,3%
GLucht51,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,4%
BArbeid53,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden27,7%
EKennis60,0%
AConcurrentievermogen50,4%
BArbeid53,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden27,7%
EKennis60,0%