Comparable


Typologies


Meierijstad

Meierijstad

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,3%
BPolitieke participatie49,4%
CWoonomgeving48,2%
DWonen52,4%
EVeiligheid55,8%
FOnderwijs55,5%
GGezonde leefstijl36,1%
HGezondheidszorg48,3%
IKunst en cultuur45,8%
JEconomische participatie61,6%
AMaatschappelijke participatie62,3%
BPolitieke participatie49,4%
CWoonomgeving48,2%
DWonen52,4%
EVeiligheid55,8%
FOnderwijs55,5%
GGezonde leefstijl36,1%
HGezondheidszorg48,3%
IKunst en cultuur45,8%
JEconomische participatie61,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,7%
BWater50,0%
CAfval en grondstoffen54,8%
DEnergie27,4%
ENatuur en landschap36,2%
FExterne veiligheid en hinder63,2%
GLucht38,4%
ABodem44,7%
BWater50,0%
CAfval en grondstoffen54,8%
DEnergie27,4%
ENatuur en landschap36,2%
FExterne veiligheid en hinder63,2%
GLucht38,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,8%
BArbeid63,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
EKennis46,2%
AConcurrentievermogen59,8%
BArbeid63,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
EKennis46,2%